Solistenconcoursen.nl is een gezamenlijk initiatief van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
en de geauspiceerde solistenconcoursen in Limburg.

Aangesloten solistenconcoursen:

17 maart 2024
Roerdaltoernooi
Harmonie Concordia – Melick

 

7 april 2024
Chris Goossens Solisten Concours
Harmonie St. Caecilia Ohé en Laak

 

21 april 2024
Open Peel en Maas Solistenconcours
Fanfare St. Cecilia Helden

 

24 maart 2024
Zwentibold Solistenconcours
Fanfare St. Caecilia Guttecoven

 

14 april 2024
Roderlandtoernooi
Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide

 

Inschrijven

Inschrijving staat open voor solisten en ensembles in de introductie divisie, 5e, 4e, 3e, 2e en 1e divisie.
In de introductie divisie mogen alleen solisten en ensembles inschrijven die niet eerder aan een concours deelgenomen hebben.

Een deskundige jury zal de solisten beoordelen waarbij ze op piano begeleid kunnen worden door ervaren pianisten.
Voor elke divisie zijn er fraaie prijzen te verdienen en uiteraard een deskundig schriftelijk oordeel van het juryteam.

METEEN AANMELDEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE SOLISTENCONCOURSEN

KLIK OP ONDERSTAANDE LINK, SELECTEER AAN WELK(E) SOLISTENCONCOURS(EN) JE WILT DEELNEMEN, VUL JOUW GEGEVENS IN EN VAN DE SOLO DIE JE GAAT UITVOEREN. BETAAL VIA IDEAL, JE BENT INGESCHREVEN…. MAKKELIJKER KAN NIET.

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Solistenconcoursen & Finale Jonge Solisten

De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) organiseert jaarlijks solistenconcoursen voor jonge muzikanten en ensembles. Jonge muzikanten kunnen podiumervaring opdoen en krijgen de kans om hun muzikale talenten te tonen. Ze worden daarbij gejureerd door een deskundige jury. De door de LBM geauspicieerde concoursen worden georganiseerd conform de landelijk vastgestelde richtlijnen. De winnaars van de diverse afdelingen per concours kunnen worden uitgenodigd voor de Finale Jonge Solisten.

Contact

13 + 2 =

Privacybeleid

Solistenconcoursen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Solistenconcoursen.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil ik wijzen en deze respecteren.

Als Solistenconcoursen.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Copyright 2023